9/13.   Cięcia odsłaniające odnowienie naturalne

Autor obrazu: M. Orzechowski