10/13.   Dalsze cięcia odsłaniające i pielęgnacja odnowień

Autor obrazu: M. Orzechowski