13/13.   Lity drzewostan bukowy

Autor obrazu: M. Orzechowski