12/13.   Drzewostan jodłowo-bukowy o kępowej i grupowej formie zmieszania

Autor obrazu: M. Orzechowski