15/15.   Stan odnowień po odsłonięciu

Autor obrazu: B. Brzeziecki