1/15.   Cięcie brzegowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki