8/9.   Poszerzanie przetrzymanych gniazd bukowych podsadzeniem pod osłoną drzewostanu

Autor obrazu: J. Zajączkowski