3/7.   Cięcie przygotowawcze o charakterze prześwietlającym

Autor obrazu: M. Orzechowski