1/7.   Drzewostan dębowo-bukowy do odnowienia naturalnego

Autor obrazu: M. Orzechowski