4/7.   Cięcie obsiewne i uzyskanie odnowienia naturalnego

Autor obrazu: M. Orzechowski