5/7.   Cięcia odsłaniające

Autor obrazu: M. Orzechowski