6/7.   Cięcie uprzątające

Autor obrazu: M. Orzechowski