15/16.   Cięcie uprzątające

Autor obrazu: B. Brzeziecki