14/16.   Drzewostan po kolejnym cięciu odsłaniającym

Autor obrazu: B. Brzeziecki