9/17.   Stare drzewa stwarzają siedliska życia zupełnie nie spotykane w drzewostanach gospodarczych

Autor obrazu: J. Zajączkowski