10/17.   Starodrzew to często jedyne w lesie miejsce przetrwania ptaków gniazdujących w dziuplach

Autor obrazu: J. Zajączkowski