11/17.   Niektóre rzadkie i cenne gatunki ptaków gnieżdżą się tylko w najstarszych fragmentach lasu

Autor obrazu: Archiwum