8/17.   Starodrzew pozostawiony w miejscach zdarzeń historycznych podkreśla ich związek z lasem

Autor obrazu: J. Zajączkowski