6/12.   Powstanie odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki