1/12.   Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc - widok z boku

Autor obrazu: B. Brzeziecki