2/12.   Drzewostany odnawiane rębnią IVc

Autor obrazu: B. Brzeziecki