3/12.   Podział starodrzewów na ostępy

Autor obrazu: B. Brzeziecki