4/12.   Ustalenie kierunku cięć

Autor obrazu: B. Brzeziecki