12/12.   Dalszy rozwój odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki