5/12.   Cięcia brzegowe na smudze przy północnej ścianie drzewostanu

Autor obrazu: B. Brzeziecki