7/12.   Dalsze cięcia brzegowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki