9/12.   Cięcie zupełne na II pasie

Autor obrazu: B. Brzeziecki