10/12.   Cięcie zupełne na III pasie

Autor obrazu: B. Brzeziecki