3/12.   Wyznaczenie pasa ochronnego

Autor obrazu: B. Brzeziecki