12/12.   Łączenie, poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki