11/12.   Dalsze poszerzanie ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki