10/12.   Zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki