9/12.   Poszerzanie stożków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki