8/12.   Formowanie stożków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki