1/12.   Rębnia stopniowa gniazdowa IVa - widok z góry

Autor obrazu: B. Brzeziecki