2/12.   Wielkość i kształt powierzchni manipulacyjnej

Autor obrazu: B. Brzeziecki