7/12.   Zakładanie ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki