4/12.   Podział drzewostanu na strefy

Autor obrazu: B. Brzeziecki