4/4.   Granica transportu - grzbiet wzniesienia

Autor obrazu: L. Bolibok