3/4.   Cięcia rozluźniające

Autor obrazu: B. Brzeziecki