1/4.   Rębnia gniazdowa zupełna IIIa - odsłonięcie podrostów

Autor obrazu: B. Brzeziecki