4/4.   Uprzątnięcie i odnowienie powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki