3/6.   Rębnia częściowa wymaga dobrego udostępnienia terenu szlakami zrywkowymi

Autor obrazu: J. Zajączkowski