1/6.   Gleba przygotowana mechanicznie w drzewostanie dębowym z zadarnioną pokrywą

Autor obrazu: W. Gil