6/6.   Domieszki gatunków pielegnacyjnych są pożądanym składnikiem w samosiewach dębu

Autor obrazu: T. Andrzejczyk