5/6.   Z cięciem uprzątającym w dębinach nie należy czekać zbyt długo

Autor obrazu: J. Zajączkowski