4/6.   Podrosty dębowe w wieku 7 lat po dwóch cięciach odsłaniających

Autor obrazu: T. Andrzejczyk