3/15.   Cięcie inicjujące odnowienie

Autor obrazu: B. Brzeziecki