1/3.   Doprowadzenie sośniny do struktury przerębowej wymaga znacznego, chociaż powolnego obniżenia zapasu

Autor obrazu: S. Drozdowski