3/3.   Prowadzenie sosny cięciami grupowo-przerębowymi przydaje się w lasach ochronnych

Autor obrazu: J. Zajączkowski